tisdag 9 oktober 2012

Till vägs ände

Klurigt Lurigt och Roligt har härmed kommit till vägs ände. Tack för att du läst och återkom gärna till dina favoritinlägg.

Jag flyttar mitt skrivande till http://ericalovgren.wordpress.com/. Dit är du välkommen. / Erica

onsdag 23 maj 2012

Elever lär elever

I går i Lund delade en lärare från Backaskolan med sig av sina erfarenheter av hur elever kan lära av andra elever. På en av de skolor hon arbetat på fick förskoleklassens elever skriva texter med datorn som skrivverktyg. Texterna förmedlades sedan vidare till eleverna i klass två som med hjälp av sin lärare övade sig på att ge respons på dem, rätta dem och förklara olika språkliga regler. Tvårona fick sedan arbeta sida vid sida med "sin" förskoleklasselev och hjälpa dem rätta sin text så att skulle bli redo att skicka till sin mottagare och användas för lästräning.

Ett utmärkt exempel på hur elever kan lära av andra elever och hur en och samma aktivitet bidrar till olika lärande för olika individer. Sexåringarna fick vissa insikter i språkliga samband och mönster. Öva sig på att ta muntliga instruktioner och ställa frågor. Tvåorna fick arbeta på metaspråklig nivå och förklara för någon annan och i och med det fördjupa sina kunskaper. De övade sig på att ge muntliga instruktioner och anpassa språket efter mottagare och syfte. För båda parter blev det en lärande situation som var meningsfull, viktig och på riktigt som Anki skulle ha sagt. 

söndag 6 maj 2012

När graden av angelägenhet är hög

På Hemängsskolan i Södra Sunderbyn i Luleå skrivs många berättelser i programmet Photostory 3. Det är ett program som gör stillbilder rörliga genom zoomningar och panoreringar och där man också kan skriva och läsa in sin berättelse. Eleverna är skickliga och använder mest sina egna ritade bilder som de fotar för att sedan lägga in i berättelsen.

På initiativ av en elev finns också nu en gemensam bildbank för ett av spåren. Alla kan rita bilder som fotas och läggs dit för att sedan användas av andra elever. Att rita till bildbanken har blivit en populär aktivitet och lärarna berättar att flera av eleverna som tidigare inte visat intresse för teckning nu är mycket aktiva. Det ritas allt från miljöer och bakgrunder till figurer och detaljer och intresset är stort när nya berättelser skall visas upp "Tänk om någon av mina bilder är med".
Det är meningsfullt, viktigt och på riktigt, som Anki skulle ha sagt :)

Kungsbacka delar med sig

Är du intresserad av att Skriva sig till läsning skall du absolut använda 7 minuter till att titta på denna välgjorda lilla film från Kungsbacka.

måndag 30 april 2012

Skriva sig till läsning i Piteå Tidning

Anki länkar till artikeln

http://ankeli.skolbloggen.se/2012/04/30/artikel-om-att-skriva-sig-till-lasning-i-dagens-pt-pitea-tidning/


- Posted using BlogPress from my iPhone

Nya artiklar på scoopit

Du har väl hittat till min scoopit sida http://www.scoop.it/t/skriva-sig-till-lasning

... och du har väl hittat till facebookgruppen Att skriva sig till läsning ?


onsdag 18 april 2012

Tangentbordsträning

För att avlasta arbetsminnet och för att bli ett med sitt skrivverktyg är det viktigt snabbt hitta på tangentbordet. Höger hand sköter tangentbordets högra sida och vänster hand den vänstra sidan. Här är en ide till en lektion.

Utmana eleverna att skapa så många ord de kan med enbart bokstäverna på tangentbordets ena halva.
1. Ge eleverna ett papper A3 där du kopierat ett tangentbord med tomma tangenter. Markera de båda halvorna ( finns på www.skrivasigtilllasning.se)
2. Eleven skriver rätt bokstav på rätt ställe och klipper sedan ut eva halvans bokstäver.
3. Tillsammans i par lägger barnen så många ord de kan med pappersbokstäverna.
4. Eleverna skriver ned orden med penna ( jo jo ) på en minneslapp för att kunna använda samma bokstäver i nya kombinationer.
5. Eleverna skriver ( i paret) ned orden med dator och skriver ut dem.
6. Orden klipps isär och hela klassen sorterar i högar eller staplar - kan bli stapeldiagram. Vilket ord kom flest på? Varför? Vilket ord var längst? Kortast? Vilket var ovanligast?

Gör på samma sätt med andra halvan och jämför resultaten.

Testa kanske också att göra med nedersta raden. (det går inte, inga vokaler)

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 27 mars 2012

Anpassa texten efter mottagare och syfte

Ett första steg i att utveckla förmågan att anpassa texten efter mottagare och syfte är när eleverna i ettan skriver texter som skall läsas för, och kanske av, förskoleklassens barn. De uttrycker det själva:
- Man måste ju skriva om sånt om de gillar.
- Man måste tänka på att det ska vara ganska lätt.
- Det är bra om det inte är så mycket på varje sida
- De vill ha måga bilder och bilderna ska vara tydliga.
- Det är bra, för när man läser kan man hitta på lite:)

Svårare blir det när man ska skriva till äldre barn. Man har förstått vikten av att texten är anpassad och drabbas av prestationsångest när de inte riktigt vet vad som är lämpligt för ett lite äldre barn.

söndag 25 mars 2012

"Inom delar av läsforskningen har man intresserat sig just för att den skriftspråkliga utvecklingenbörjar före den formella lässtarten (…)Bland annat har man uppmärksammat att det är naturligare för barnen att utveckla alfabetisk insikt genom skrivning en genom läsning (Chomsky 1979; Frith1985) ”
s.43 i ur Läsundervisning och läsutveckling av Jörgen Frost Studentlitteratur 2009

lördag 24 mars 2012

Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet

Ur Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet Skolverket /Myndigheten för skolutveckling s.33 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1887

"Att lära sig använda ljudningstekniken är
dock  mycket komplicerat. Den består av ett antal mycket abstrakta principer som inom språkvetenskapen kallas grammatiskt fonologiska regler. Dessa innebär att man vet:
hur man ser på språket som ett objekt
att man kan dela in språkobjektet i mindre bitar, fonem, och koppla dem till deras motsvarighet i skriften, bokstavsljuden
hur stora delarna är, vad bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut
och i vilken ordning de kommer
att om delarna kommer i en viss ordning bildas ett visst ord, kommer de i en annan ordning bildas ett annat ord
att det finns undantag för dessa huvudregler dvs. stavningsregler

Inlärningen av dessa regler underlättas mycket om man ser skriften framför sig när man samtalar om den."

fredag 16 mars 2012

Ritboken inspirerar

Besök i skola idag. Läraren har en klass där många ÄLSKAR att rita i sin ritbok. För att möta elevernas intresse för den  ska de få välja en favoritbild i boken, fota den och skriva beskrivande texter, dikter eller berättelser till. Foto och text skrivs ut och klistras upp på färgat papper eller i en bok som man gjort genom att vika papper och häfta i mitten. Samma foto kan sitta på flera sidor, beror ju på hur lång texten blev. Eleven skapar texter där ord och bild samspelar, de anpassar texten efter syfte och mottagare, de följer språkliga normer och använder skiljetecken. osv.

onsdag 14 mars 2012

Föreläsningar i vår

I vår arrangerar Metod och Fakta föreläsningar med mig om Skriva sig till läsning på följande orter

Var: Karlstad, Clarion Hotel Plaza, V. Torggatan 2.
När: Tisdagen den 3 april, kl 14-17. Läs mer!

Var: Stockholm, Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1 K.
När: Tisdagen den 17 april, kl 14-17. Läs mer!

Var: Jönköping, Comfort Hotel, Klostergatan 28.
När: Tisdagen den 8 maj, kl 14-17. Läs mer!

Var: Lund, Star Hotel, Glimmervägen 5.
När: Tisdagen den 22 maj, kl 14-17. Läs mer!

Var: Halmstad, Halmstads Teater, Lilla Torg.
När: Tisdagen den 5 juni, kl 14-17. Läs mer!

För anmälan och frågor www.metodochfakta.se
http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=aaeC30itEY

måndag 12 mars 2012

LGR 11 och arbetssättet Skriva sig till läsning - 100 goda skäl

Att skriva sig till läsning är så mycket mer än att byta ut penna mot tangenter. Det är ett förhållningssätt till lärande som präglas av demokrati, och som ger varje elev möjlighet att utveckla och använda hela sin förmåga. Här har jag lusläst läroplanen och samlat 100 goda skäl till varför det är ett arbetssätt som är förenligt med LGR 11. Finns både som pdf. och word - håll till godo.https://sites.google.com/site/skrivasigtilllasning/lgr-11-och-att-skriva-sig-till-laesning

söndag 11 mars 2012

Titel och rubrik - viktiga saker

Sitter och ser över nationella prov från förra året. Runt 400 stycken är det. Upptäcker att det finns ett klart samband mellan att eleven har satt rubrik och hur väl eleven håller den röda tråden. Slutsats - viktigt att eleven är van att sätta rubrik / titel.

Lektionside. Utgå från en bok ni läst tillsammans och gillar, typ en storbok eller kanske en Lasse Maja eller något från Helena Bross serie Klass 1b. Låt eleverna skriva förslag på titlar till nya böcker och berättelser som ni sedan skickar till författaren.
Arbetsgång:
- genomgång av skillnad och likhet mellan titel och rubrik, vilken funktion de fyller och hur de är formulerade. Ska de ha punkt? Vad skiljer en titel/rubrik från en mening?
- planering av nya titlar men skrivarkompisen.
- skriva titlar med datorn eller börja med att välja en titel att rita framsida till beroende på hur mycket datorer du har
- de datorskrivna titlarna gås igenom med pedagogen (kolla att datum och namn finns med) och skrivs sedan ut i 2 ex. Ett ex sätts i kuvert till mottagande författare och ett ex sätts i en gemensam mapp för inspiration till framtida skrivuppgifter.
- Eleven ritar färdigt framsidan till en av titlarna

- Skriva titeln som skall sitta på framsidan: Ny genomgång av hur titlar ser ut med typsnitt, färg. Titta på ett antal olika böcker. Vilka ledtrådar ger titelns typsnitt och färg?
- Ny omgång vid datorerna där eleven får skriva titeln med passande typsnitt och färg i word, kanske med Word Art eller liknande eller kanske några vill skriva för hand för att riktigt kunna bestämma utseendet
- Klipp ut noga och sätt snygga ruriken på den ritade/målade framsidan

Osäker på vad som är titel, runrik, överskrift eller namn? Kanske kan denna uppsats reda ut begreppen : http://lipas.uwasa.fi/comm/publications/picht/extdoc/12nordman.pdf

fredag 9 mars 2012

Skriva sig till läsning i din kommun?

På bara några dagar är vi uppe i närmare 300 medlemmar i facebookgruppen Att skriva sig till läsning. Fantastiskt. I den gruppen har vi verkligen möjlighet att bli en resurs för varandra i hela landet. Om du vill vara med så letar du upp Att skriva sig till läsning på facebook och anmäler dig. Helen från Sundsvall frågade efter hur stor spridning arbetssättethar i landet och med anledning av det svängde jag ihop en enkät där man får 4 frågor om hur man i din kommun jobbar med Att skriva sig till läsning. Här finns enkäten. Sprid den gärna så vi får koll på hur det ser ut i vårt avlånga land. Jag kommer att dela med mig av resultatet med jämna mellanrum

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9nZUlxV0RjNjZZVm41Wmw5VnZtdGc6MQ

tisdag 6 mars 2012

Facebookgrupp

Är du intresserad av Att skriva sig till läsning kan du gå med i facebookgruppen "Att skriva sig till läsning" http://www.facebook.com/#!/groups/321327961249838/. Där delar vi erfarenheter och knyter kontakter.

söndag 4 mars 2012

Mer vill ha mer. Länkar till andra ASL-sidor

Här finns en samling färska länkar till artiklar/inlägg/sidor om Att skriva sig till läsning
http://www.scoop.it/t/skriva-sig-till-lasning

...så finns ju också www.skrivasigtilllasning.se

Det som göms i snö...

Äntligen lite takdropp i norrbotten. Fortfarande meterhöga snödrivor men droppet inger hopp. I fredags vad det dags för handledning i en klass som skriver sig till läsning. De har precis avslutat ett vintertema och då passade det bra att skriva gåtor om vad som gömmer sig i snön. Eleverna fick fundera på vad de kunde tänkas hitta när snön smälter. De hade måga ideer, allt från tappade leksaker till skräp och gräs. Sedan fick de fundera på hur man kan skriva ledtrådar. I förlägningen är det en träning i att kunna läsa mellan raderna är förstås att själv skriva "mellan raderna". Texten planerades, skrevs vid datorn och skrevs ut. Till texten ritade eleverna en bild med det rätta svaret. Bilden tejpades fast på baksidan av pappret med texten så att man var tvungen att vika upp en bit av textpappret för att se det rätta svaret på gåtan =bilden.

tisdag 28 februari 2012

Samarbete blev ensamarbete

Killarna har skrivit en actionberättelse med Indiana Jones tema. Berättelsen är lång och innehåller mycket dialog. I inledningen av skrivandet kom vi överens om att citationstecken skulle vara bra för att markera dialogen, men i genomläsningen märker jag att talstreck skulle göra det hela tydligare.
- Grabbar, vet ni, vi måste nog göra talstreck istället, såhär... kolla...
- Va?! I hela sagan?!
- Ja ... jo ... ja det blir tydligare då..., säger jag och fortsätter ändra till talstreck i texten.
De tittar uppgivet och uttråkat på varandra och på mig. Så säger den ena :
- Du ... nu har hon det hon gör. Kom, vi går...

Så lätt är det att med för höga ambitioner förändra ett samarbete till ett ensamarbete ...

måndag 27 februari 2012

Epic Rap Battles of History - igen

Epic Rap Battles Of History Humoristiska och vassa rap-dueller mellan kända politiker, forskare, musiker och filmkaraktärer. Killarna bakom Epic Rap Battles of History måste ha läst på en del för att kunna göra det som de gör. Kunskap, humor, bild och språk i en helskön mix - bättre ingång till lektionen får man leta efter - länge. Här finns möjlighet för samarbete mellan ämnena och ju mer man kan om personerna och deras historia ju roligare blir det. Naturligtvis borde det ju vara inspirerande att sedan skriva eget material. Det handlar om att leta likheter och skillnader, värdera, argumetera och uttrycka sig nyanserat och varierat utan att tappa känslan för textypen.

Här är en länk - just to get you started (glimten i ögat nu mina vänner :)

http://www.youtube.com/watch?v=zn7-fVtT16k

lördag 25 februari 2012

Fråga om Mac

Gör som @joachimth. frågar. Söker talsyntes till Mac som ljudar, läser ord, meningar, stycken

torsdag 23 februari 2012

Bra sagt Thornström

Inget går upp mot glittret i barnaögonen hos elever som upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. http://thornström.se/?p=5471

fredag 17 februari 2012

Framgångsfaktorer

Sitter på en föreläsning och får upprepat att det är viktigt att eleverna, för att lyckas, utvecklar förmågan att se möster, se samband, ta egna initiativ, tro på sin förmåga, ha tålamod, koncentrera sig, generalisera. De behöver ett stort ordförråd, ett rikt språk, strategier för läsförståelse, ett bra arbetsminne och ett intresse. De behöver utveckla förmågan att reflektera över rimlighet och upptäcka när de är på fel väg. De behöver erfarenhet, varierad erfarenhet. Så sant. Det skulle kunna handla om att utveckla effektiv läsning - men idag handlar det om matematik:) språk+matematik=sant

måndag 13 februari 2012

Det kom en fråga

Det kom en fråga:
Hej!
Vi arbetar med Att skriva sig till läsning två gånger i veckan, vilket både vi och eleverna tycker är jätteroligt. Nu har vi funderingar om är när man ska rätta elevernas texter och när man inte ska det. Till exempel en text där en elev skrivit "Min bästa vän är min nale", hur ska man tänka då, när allt utom ett ord var rätt, kan man lämna det eller är det risk för att de inte lär sig?

Hej
Tack för frågan. Kul att ni är igång. Jag vänder och vrider på frågan och ger här några tankar. - men ni måste ta beslut utifrån det ni vet om barnet och hur ni ser på läsprocessen. Jag ser det som att rättningen ger mig chans att undervisa, hjälpa dem upptäcka språkliga mönster. Så "annars lär de sig inte" bör förtydligas för att funka som argument. "Annars lär de sig inte ...vadå"?

Frågan kan få många svar beroende på...
- Skall texten puliceras, läsas av andra? I så fall rätta, annars kan fokus bli på nale istället för på det underbara budskapet
- Skall texten använas för lästräning? I så fall rätta, så att eleven ser/ upplever att kort a-ljud ofta följs av två konsonanter.
- Skall texten vara i en text som mest är för eleven själv, typ dagbok. Låt felet vara.
- Vad vill eleven?
- Fråga typ " Jag ser att du skrivit ( läs upp det skrivna), Nu är det så att i svenska kan a låta aaa eller a'. Om vi lyssnar på a i nalle låter det aaa eller a'? Det låter a' och för att andra ska veta att det är nalle och inte nale så gör man två l efter bokstaven a. Ge fler exempel typ: På samma sätt gör man 2 n för att det ska låta Anna och inte Ana, eller tvärt om Lisa och inte Lissa. Passa på att undervisa om dubbelteckning med fokus på vokalen a helt enkelt. Mata, matta, hat, hatt, fat, fatt, kal, kall, glas, glass,

Så ser jag det, hoppas det hjälper er framåt i diskussionen i ert lärande kollegium!
/ erica

lördag 4 februari 2012

Låt inte hinder för att lära sig skriva även blockera möjligheten att lära sig läsa.

Välformulerat och välkommet inlägg i debatten :"Utbildningsministern kritiserar användning av surfplattor i undervisningen men det innebär inte att papper och penna utesluts. Eleverna är de stora förlorarna i debatten, skriver grundskollärarna Josef Sahlin, Marie Andersson och Martin Braekken Fernström. Vi måste se möjligheterna med digitala hjälpmedel i skolan eftersom alla inte lär sig lika snabbt och på samma sätt. Många problem kan överbryggas med hjälp av exempelvis surfplattan." Läs hela artikeln:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/surfplattan-ar-ingen-fluga--vaga-se-framat-bjorklund                           

tisdag 31 januari 2012

Verktyg så fler kan lära mer

http://svt.se/2.22620/1.2694289/surfplattorna_maste_anvandas_ratt
Sollentunas fina satsning på god undervisning med hjälp av digitala verktyg har fått rubriker i tidningen och genererat nyhetsinslag på TV. Det är bra det. Bra med fokus på utveckling i skolan men också bra för att det nyanseras och problematiseras med frågor kring HUR och VARFÖR verktygen kan gynna lärandet. Mycket händer av sig självt, visst, men för att så många som möjligt verkligen skall lära mer behövs den goda undervisningen, de utmanande frågorna, de utvecklande uppgifterna och den relevanta feedbacken. Jag tror att Sollentunas början egentligen är där. Det finns en ide om hur och när elever lär sig och för att kunna realisera fullt ut behövs de digitala verktygen. Frågan om VILKA verktyg bör ju besvaras först efter man frågat sig VART man vill, VAD man vill åstadkomma och HUR man vill ta sig dit.

- Posted using BlogPress from my iPad

torsdag 26 januari 2012

Praktisk kring Nya språket lyfter

Nu finns äntligen boken " Uppdrag språklyft" att köpa . Den är starkt kopplad till Nya språket lyfter. Författarna skriver " Uppdrag språklyft 1 ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Första boken riktar sig huvudsakligen mot årskurs 13 och kan med fördel även användas i förskoleklass. Den har två teman, Leksaksfabriken och Detektivbyrån. Varje tema inleds med en högläsningstext, då läraren får många tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap med eleverna. Till varje tema finns en rad elevuppdrag som övar olika läs- och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar elevernas språk." Jag kommer att köpa den.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9127420469


- Posted using BlogPress from my iPad

måndag 23 januari 2012

Nya Språket lyfter till åk 6

Det utmärkta matetialet "Nya språket lyfter" revideras så det går att använda upp till åk 6. Bra. Hoppas att det inte dröjer allt för länge. Gillar dock teoriavsnittet i Språket på väg så jag hoppas att bitar av det kommer med.


- Posted using BlogPress from my iPad