onsdag 3 oktober 2007

Mediepanik

Lyssnade till Per-Olof Erixon idag. Han visade på hur skrivandet inte bara bär spår av allt man läst utan att det också är ett resultat av all media man konsumerar. Han pratade om hur den moderna tekniken med mail, sms, chatt, onlinespel, tv-spel, film osv. färgar elevernas texter och hur skolan ofta har uppfattningen att det inte är bra - vi får mediepanik.

Denna rädsla för det nya är förstås inget modernt fenomen utan det har alltid funnits en skepsis inför nya medier hos till exempel skolan eller de skolade. "Skolan har kommit att bli den högkulturella bastiljonen mot populärkulturen och är satt att försvara den goda litteraturen". Per-Olof satte mediepaniken i ett historiskt perspektiv och påminde oss om paniken mot serietidningar, Nick Carter-romaner, masslitteratur, tv, video och faktiskt fanns en rädsla för självaste skriftspråket.

Walter J. Ong, beskriver hur Platon hade ungefär samma invändningar mot skrivkonsten som vi har haft mot datorer. Platon menade, enligt Ong, att skrivandet försöker placera det som egentligen bara kan finnas inom den skrivande utanför densamma och därför är omänskligt. Dessutom hävdade Platon att skrivandet förstör minnet.

Så när vi om några år skall byta från DVD till....tja, vem vet...kommer vi nog att i panik klamra oss fast vid den sista brännbara skivan.

Inga kommentarer: