tisdag 12 augusti 2008

Mål för årskurs tre i svenska

Mål som du lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret
Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå.
De flesta elever kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger.

OM LÄSNING
Du ska:
- kunna läsa texter med flyt.
- kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
- kunna läsa faktatexter och instruktioner och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt.

OM SKRIVNING
Du ska:
- kunna skriva läsligt för hand.
- kunna skriva berättelser med tydlig handling.
- kunna skriva enkla faktatexter.
- kunna skriva instruktioner som går att följa.
- kunna stava ord som du ofta använder i skrift.
- kunna stava ord som ofta står i texter.
- kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.

OM SAMTAL
Du ska:
- kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att det går att förstå.
- kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner.
- kunna samtala om olika ämnen som texter och händelser genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer.

Inga kommentarer: