tisdag 12 augusti 2008

Strävansmål svenska

Sträva alltid, under hela skoltiden, mot att:
· utveckla din fantasi och lust att lära genom att läsa böcker.
· utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både själv och i samarbete med andra.
· utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift.
· kunna, vilja och våga uttrycka dig i många olika sammanhang.
· genom att skriva och tala lära dig sätt att tänka, lära, ta kontakt och påverka.
· utveckla din förmåga att bearbeta, rätta och ändra dina texter utifrån andras råd och din egen rättning.
· utveckla din förmåga att i samtal med andra uttrycka tankar och känslor som olika texter väcker.
· utveckla din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag.
· anpassa din läsning av texter efter dess syfte och karaktär.
· anpassa ditt arbete med texter efter dess syfte och karaktär.
· lära dig om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika.
· genom ditt eget skrivande förstå grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket.
· genom ditt eget skrivande förstå hur språket är olika i olika situationer.
· utveckla din förmåga att skriva läsligt för hand.
· lära dig mer om hur du använder datorn som hjälpmedel.
· utveckla din förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information.
· förstå mediers språk och funktion.
· utveckla din förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap.
· få lust till eget skapande
· söka efter meningsfull läsning.
· ta aktiv del i kulturutbudet.
· förstå hur ditt lärande går till och reflektera över din egen utveckling.
· lära dig saker själv och tillsammans med andra genom att använda språket, dina tidigare erfarenheter och ditt tänkande.

Din lärare ska se till att:
· du får möjlighet att förstå olika kulturer genom att möta böcker och författare från olika tider från Sverige, Norden och andra delar av världen.
· du får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige.

Inga kommentarer: