tisdag 9 september 2008

...och idag var det lite sådär.

Note to self:
- Le oftare.
- Ha tydligare och högre förväntningar.
- Prata enskilt med alla elever om vilka förväntningar du har på dem.
- Skriv upp gemensamma kunskaps och färdighetsmål för hela klassen (ex. jag ska skriva så tydligt att jag själv och andra kan läsa, jag ska utöka mitt ordförråd, jag ska alltid göra mitt bästa, jag ska ge mig själv och andra arbetsro så att alla har chans att lära sig så mycket som möjligt osv.)
- Inse att dina ambitioner är just DINA.

....

Inga kommentarer: