måndag 29 september 2008

Tack Tuböleskolan

Fortbildning med ett arbetslag från Tuböleskolan i Skellefteå i dag på eftermiddagen. De står i startgroparna till att börja införa arbetssättet "Att skriva sig till läsning" och jag var inbjuden för att dela med mig av mina erfarenheter. Mycket trevligt.

Inga kommentarer: