söndag 12 oktober 2008

Mitt jobb - ett angenämt problem

Klokt sagt av Tomas Kroksmark:

"Det finns förmodligen bara en enda sak som gäller gemensamt för alla människor och det är att vi är olika. På motsvarande sätt finns det blott ett enda utmärkande drag i alla människors lärande och det är att vi lär på olika sätt. Dessa olikheter skapar en fantastisk och spännande utgångspunkt för all mänsklig utveckling. Tänk om vi alla hade varit lika, hur trist och förutsägbart hade då inte livet varit. Å andra sidan är det dessa olikheter som är grunden till alla pedagogiska problem. Vore vi alla lika hade pedagogiken aldrig utvecklats, men nu är vi olika och då har vi ett pedagogiskt problem."

Inga kommentarer: