onsdag 1 oktober 2008

Samtalat

Samtal idag om livet och döden,
om krig och kyrkogårdar och kremering.
Om stormaktstid, vietnamkrig, minnesmärken
och om ön där du inte får dö
Allvarliga saker.

Allvarliga, viktiga, givande samtal inspirerade av att jag meddelade att kyrkan bjudit in oss på studiebesök.

Inga kommentarer: