måndag 3 november 2008

Inget presidentval men en smula demokrati

Att byta platser i klassrummet kan vara ett sätt att öva demokrati, logistik och empati. I dag var det dags att byta platser i klassrummet. Först genomfördes en röstning på HUR de nya platserna skulle bestämmas. Eleverna fick välja mellan "Erica bestämmer", "Lottning" eller "Eleverna ritar ett förslag". Röstningen genomfördes med stängda ögon (tja, inte riktigt alla har kommit så långt att de vågar stänga ögonen...) och Lottning vann (= demokrati). En av eleverna föreslog att jag skulle lotta fram två barn och låta dem byta plats. Smidigt och bra. Så var det dags att flytta runt, lämna företräde och välja smartaste vägen (= logistik). Slutligen lite avrundande samtal där vi pratar omkring vilka känslor som kan röras upp när vi utsätts för plötsliga förändringar som att byta plats (=öva empati). ...och barnen som trodde att vi bara flyttade om lite :)

1 kommentar:

joha88 sa...

Vilken bra övning och för dem motsvarade det nog ett presidentval, eller i alla fall något stort!