torsdag 13 november 2008

...och det ena leder till det andra

Små detaljer i stora sammanhang ...

Istiden ... stenars form ... naturens form...berggrund...jordskorpa...kontinentalplattor... kontinentaldrift...jordbävning...vulkanutbrott...seismografer...lava...mineraler...bergarter... bergets kretslopp...vattnets kretslopp ... sediment...fossiler...kol... diamanter...ädelstenar ... miniralfyndigheter ... gruvor... makt ..konflikter...folkvandringar...handel ... LKAB... SSAB... Aitik ...Rönnskärsverken... metall ...glas...betong ... gravstenar .. trädgårdsplattor .. skiffer ...kalksten ... runda stenar ... rullstensås ...istiden

Inga kommentarer: