torsdag 6 november 2008

Text flow - för alla som jobbar med text

Här finns möjligheter. http://www.textflow.com/blog/
Eleven skriver en version av texten. Du ger förslag på förbättringar genom att ändra i texten, några andra elever ger också förslag genom att ändra i texten. Ursprungsförfattaren öppnar alla tre dokumenten i textflow och kan då enkelt välja vilka förädringar han vill göra i sin text. Smidigt och effektivt.

Inga kommentarer: