tisdag 16 december 2008

Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska

Skolverkets fina "Nya språket lyfter" går att ladda hem. Materialet är ett diagnosmaterial för grundskolans tidigare år. Det ska vara ett stöd för bedömning av elevers måluppfyllelse i svenska och utgår från kursplanerna i de båda svenskämnena. Riktigt bra faktiskt. Det ger till exempel förslag på vad din undervisning kan innehålla för att hjälpa barnen att nå en viss nivå. Kolla själv:
Observationsschema
Lärarhandledning