tisdag 6 januari 2009

En tanke om DS

Upptäckte under lovet Nintendo DS som har en pictochatt funktion. Jag och sonen satt med var sitt DS och skickade meddelanden mellan varandra och genast kände jag suget att testa med skolbarnen. I vilka undervisningssituationer skulle det vara bra att kunna kommuniceras med korta skrifliga meddelanden? Kanske när:
  • Barnen löser matteproblem i par. Genom att skicka sitt svar till mig vet jag hur de klarade att lösa problemet.
  • Barnen letar svåra ord i texter. De kan skicka orden till mig utan att störa de andra.
  • Vi skriver stafettskrivning. Dvs. man skriver en bit på en text och skickar den vidare till nästa person som fortsätter på texten.

Inga kommentarer: