lördag 28 mars 2009

It is all about the questions

Frågorna. Jag älskar frågorna.
En av gårdagens bästa var frågan om huruvida en triangel fortfarande är en triangel även om den är sned eller balanserar på ena spetsen. Frågan visar, bland annat, att eleven gjort antaganden och dragit slutsatser om vad som är en triangel och att eleven nu vill testa i vilka sammanhang hans slutsatser är sanna. En liten fråga som berättar så mycket om vad eleven kan och hur eleven tänker.

Inga kommentarer: