måndag 27 april 2009

Analogien och Cyberrymden

Träffade nyligen en projektgrupp som jag ingår i. Alla pedagoger i gruppen har ett intresse för hur de digitala verktygen och den sociala webben kan utveckla undervisningen. Mötet innebar att vi fick inblick i varandras verksamheter och i hur vi för tillfället använder den sociala webben. Det handlade om bloggar, wikis, hemsidor, delade dokument, googletjänster och annat som innebär att man möter sina elever eller kollegor på en digital arena. Mycket inspirerande förstås, men också lite sorgligt att inse hur vi sitter som små digitala öar i ett analogt hav. Du som läser här är också på min ö men det är oerhört många som ännu inte vågar sig ut i cyberrymden. Man vet vad man har i analogien och det man kan få i cyberrymden är ännu okänt och kräver att man tar sig över vissa hinder. Börja klättra kära du, tänker jag, det finns mycket att se bortom horisonten.

Inga kommentarer: