fredag 5 juni 2009

Värdefulla dagar

Hortlax skolområde har i samarbete med forskaren Ulrika Bergmark (...som i dag disputerar :) ) genomfört ett projekt som heter Värdefullt. Syftet med projektet var att förändra våra verksamheter till bättre etiska lärandemiljöer. Bättre bemötande, bekräftande förhållningssätt och pedagoger som har verktyg för att reflektera över sin insats leder till högre måluppfyllelse och bättre trivsel.

I går hade projektledningen ordnat med en utbildningsdag för hela kommunen. En värdefull dag. Riktigt bra. Läs mer här:
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/ARTIKEL.ASPX?ArticleId=4672457

Inga kommentarer: