måndag 28 september 2009

Flytta dig lite är du snäll :)

Lite drama på förmiddagen. Bland annat en övning i att uttrycka sig vänligt. Jag satte mig på en stol och en elev fick be mig flytta på mig. Han fick testa att säga det otrevligt och trevligt. När han var otrevlig satt jag kvar och när det var trevligt flyttade jag på mig och stolen blev hans. Sedan var det nästa elevs tur att försöka få stolen av den som nu satt. Till slut hade alla suttit och alla "bett snällt". Borde också funka med "Att be att få något" "Att be om hjälp" osv.

Inga kommentarer: