torsdag 5 november 2009

6 minuter film - men oj så mycket jobb

Soom en del i hustemat ser vi filmer strömmande från AV-centralen. Vi ser serien "Mitt hus" eller "My house" kanske den heter. Jag minns inte riktigt. Serien består av 6 minuter långa filmer som presenterar olika barns hus i olika delar av världen. Barnen tittar med stort intresse och efteråt pratar vi om likheter och skillnader. Vi jobbar alltså mot flera av strävansmålen i de samhällsvetenskapliga ämnena tex.

– utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer,
– utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar,

– utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser,
– utvecklar kunskaper om förhållanden i andra länder och därmed förmågan att reflektera över internationella relationer och internationellt samarbete,

Vi beskriver, berättar, återger, sammanfattar, jämför, reflekterar, drar slusatser, formulerar frågor, ser sammanhang - oj vad vi jobbar!

Inga kommentarer: