tisdag 24 november 2009

ASL med andra ord


Skriva och språka
Skapa en text tillsammans, spökskriva eller ljuda

Samarbeta och samspela
Samarbeta om innehåll och form, turas om

Undersöka och upptäcka
Leta ord och bokstäver i spökskrift och ljudad skrift.
Upptäcka skrivregler, helord, stavningsmönster och språk

Dela med sig och ta del
Se till att texten når sin mottagare och ta del av andras texter

Inga kommentarer: