onsdag 25 november 2009

Konsensusrapporten (Myrberg, 2003) och ASL

Vad är svenska läsforskare överens om?:

Alla de 24 läsforskare som blev intervjuade av Mats Myrberg eniga om att hög lärarkompetens var den viktigaste faktorn i en framgångsrik läs- och skrivinlärning.

Till hög lärarkompetens hör att ha kännedom om olika metoder för läsinlärning.
Konsensusrapporten
Viktigt med struktur i undervisningen
–• ”Det viktigaste är man ägnar tid åt läs- och skrivinlärningen”
–• ”En lärare måste bemästra så många olika metoder som möjligt”
–• ”Enskild högläsning och olika former av upprepad läsning är viktigt”
–• ”En-till-en-situationer är nödvändiga”
–• ”Viktigt att skapa intresse för läsning och läsglädje”
(Anna-Lena Värmon)
ASL blir vad du gör den till och kan absolut ge dig en framgångsrik arena att verka på.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag blir allt mer övertygad om att till hög lärarkompetens hör, (kanske först och främst) att ha förmågan att bygga goda, trygga, förtroendefulla, ömsesidigt respektfulla relationer.