måndag 16 november 2009

Ser inte skogen ?

Yrkeskunskap. Detta svåra.
Talar med min svåger om hur man lär sig ett yrke och konstaterar att i läraryrket är det svårt att gå till en organisation som bygger på mentorskap. Vi jämför med skogshuggsren vars arbete är så mycket mer komplext än att bara fälla träd. Han måste studera trädet och dess omgivningar för att avgöra hur han skall såga och åt vilket håll trädet bör fällas. Det är yrkeskunskap.


I skolan är det svårt att skapa möjligheter för våra nya kollegor att få gå bredvid och lära sig. I stället utrustar vi dem med egna sågar och skickar ut dem i skogen för att fälla träd. Utan handledning tar det tid att upptäcka samband och strategier. Mycket tid. Vissa går ett helt yrkesliv i skogen med sågen och sågar lite här och sågar lite där. Träden faller till höger och vänster men ingen vet hur det riktigt gick till eller om det blev som man hade tänkt sig. DET är inge vidare!!

1 kommentar:

Mats sa...

Så sant. Jag har många gånger reflekterat över hur man ser på handledning/mentorskap inom mitt yrke jämfört med hur man har det som nykläckt lärare. De första sju åren efter examen jobbade jag under handledning. Kontrollfunktion för arbetsgivare/myndighet - javisst, men framförallt en trygghet och glädje i att få bolla med och lära av en mer erfaren kollega! Nu är jag själv handledare (och har självklart fått utbildning för detta) och får tillfälle att lära av min yngre kollega, för så fungerar det naturligtvis också.