söndag 6 december 2009

Efterlyser ASL-klasser där många har annat hemspråk

Jobbar du i en klass där många inte har svenska som modersmål? Jobbar du med "Att skriva sig till läsning"? Kontakta då mig, eller lämna ditt namn här. Det finns nämligen nån som vill nätverka med dig... :)

Inga kommentarer: