fredag 29 januari 2010

Designa för funktion och framgång

Undervisningen, och designen av den, är lärarens vektyg för att eleven ska nå målen.
Vad blir då undervisningen om man inte har målen i åtanke när undervisningen designas?

1 kommentar:

Killfröken sa...

Man kan vända på det: Hur har man undervisningen i åtanke när man konstruerar mål? Det berör dels de individuella målen som vi sätter upp med enskilda elever (och som allt för ofta berör fel saker) men också det pågående arbetet med att ta fram nya kursplaner.

Jag kan bli galen på hur omedvetet man förhåller sig skolans undervisning. Det är som om kursplanefolket tänker "hur brukar man göra i skolan" och så är det så man formulerar målen. Precis så.

Ett exempel: I målen för NO kommer man i åk 1-3 förväntas visa förmåga att dokumentera med ord, text, bild och andra estetiska uttrycksformer. I åk 4-6 är samma krav enbart fokuserade på ord, text, diagram och tabeller.

Med den logiken har jag ingen som helst grund för att i mitt arbete som NO-lärare på "mellanstadiet" fortsätta utveckla mina elevers egna uttryckssätt. Jag blir tokig!

God morgon ;-)

//K