måndag 22 mars 2010

Elevtexter som lästräning

Eleverna har haft i läxa att skriva hemma (själv eller med vuxenhjälp) om hur det gick till när de fick sitt gosedjur. I dag hade de med sig sina berättelser. Vi ordnade ett cirkulationssystem så att eleverna läste för varandra i par. När de läst och lyssnat flyttade de vidare till nästa kompis. På så sätt fick de läsa upp sin historia flera, flera gånger. Bra lästräning i ett meningsfullt sammanang.

Inga kommentarer: