söndag 28 mars 2010

Undervisa

Kristina Hansson funderar kring ordet undervisning
...att visa på under...
...att undra om nåt som visas...
...att visa nåt att undra kring...
...att undra och bli vis...


tål att tänkas på

Inga kommentarer: