lördag 10 april 2010

NCS har återuppstått :)

Som en fågel Fenix reser sig Skolverkets "Nationellt centrum för språk, läs och skrivutveckling", NCS, ur askan. I januari stod de utan uppdrag och påbörjade avvecklingen men sedan i mars blåser nya vindar. Ett nytt uppdrag har kommit från regeringshåll och NCS kan åter dra upp riktlinjer för framtiden.
”Genom centrumet ska Skolverket stimulera skolhuvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. Verket ska samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer inom området."

Till veckan har jag äran att vara inbjuden till en diskussionsgrupp med syfte att fundera på hur NCS på bästa sätt kan verka som ett stöd för kommunerna. Jag delar med mig av frågorna här så har även du chansen att tycka till. Gör det.
  • Vad innebär det att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling i en kommun/på en skola? Hur gör din kommun?
  • På vilket sätt kan kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare stimulera ett sådant arbete? Hur gör ni i er kommun?
  • På vilket sätt kan NCS bidra till att huvudmän och skolor arbetar aktivt?
  • På vilket sätt kan NCS stödja kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare i detta arbete?

Inga kommentarer: