torsdag 22 april 2010

Shift - f3

En elev behöver stora bokstäver, den andra vill skriva med små. De ska samarbeta. Problem? Nej inte alls. Låt dem skriva med stora bokstäver, spara och skriv ut till den som behöver stora bokstäver. Markera all text. Håll ned shift och tryck f3. Växla läge till dess att du är nöjd. Spara och skriv ut till den andra eleven.

Ps. Funkar också när du av misstag råkar trycka ned caps lock medan du skriver. Nu behöver du inte längre sudda. Shift + f3 löser problemet.

Inga kommentarer: