onsdag 5 maj 2010

Samarbete

Kommunikation och språkanvändning är centralt för lärandet i den sociokulturella lärandeteorin. (Säljö 2005)
”Min fiffiga kompis hjälper mig med det jag ännu inte kan själv” (Strandberg)
”Inre tanke föregås av yttre samtal.” (Strandberg)

De är inte lätt att samarbeta, men det är oerhört givande när det fungerar. Här är några goda råd:

•Öva samarbete vid andra tillfällen
• Modella/visa hur samarbete går till och vad man vinner, spela rollspel
• Anpassa arbetsuppgifterna så att båda eleverna är aktiva "mina fingrar skriver det du säger, dina fingrar skriver det jag säger"
• Uppmuntra, förstärk när de lyckas, ta upp det som goda exempel

Inga kommentarer: