onsdag 8 september 2010

En bra uppgift

Sitter som besökare i ett klassrum. Den rutinerade lågstadieläraren har samlat eleverna omkring sig och ger instruktioner inför det kommande jobbet.

- Nu ska ni, precis som vi brukar på måndagar, få dela med er av en tanke. Jag tänkte att ni ska få säga en färg som ni tycker om. Vad säger ni om det?

En flicka räcker upp handen och föreslår att de istället skall få berätta om helgen som varit.

- Det var en bra idé. Då bestämmer vi att man kan välja mellan att berätta om en färg eller om helgen. Blir det bra? Jag börjar så att vi kommer igång.

Läraren modellar hur man kan berätta och ger sedan ordet till eleverna i tur och ordning. En del berättar om helgen och andra om en färg. Alla kan säga något tack vare de valmöjligheter som uppgiften erbjuder. Smart drag av läraren.

Alla meningarna skrivs ned till en dikteringwhiteboarden. Eleverna får på tavlan ringa in vissa av orden och tillsammans läsa texten. Texten skrivs ut och eleverna får var sitt exemplar om de klistrar in i en bok. I hemuppgift får de ringa in vissa ord och läsa upp texten.

Tänk vilken bra uppgift i all sin enkelhet. Den är anpassad och elevnära. Den övar koncentration, tala och lyssna. Den innebär att man ljudar ut, ljudar ihop och övar helord. Den innehåller gemensam läsning, enskild läsning och upprepad läsning. Den innebär att eleverna blir medvetna om skrivregler, stavningsregler och skriftspråkets speciella karaktär. En bra uppgift helt enkelt.

Inga kommentarer: