måndag 25 oktober 2010

Elever med svenska som andra språk

Elever med svenska som andra språk skull kunna spökskriva om det aktuella temat med sin modersmålslärare, modersmålsläraren skriver sedan texten på modersmålet och ev på svenska ( eller så skriver klassläraren det på svenska, ev kan man använda Google översättning). Eleven har då en text på alla sina språk och där finns kopplingar mellan klassrumsvardagen och hemspråksundervisningen. Meningsfullt, viktigt och på riktigt. Elevnära och anpassat.

Tänker jag på väg hem från Värnamo.


- Posted using BlogPress from my iPhone

2 kommentarer:

NinnaK sa...

Spännande! Har ieftermiddag suttit i handledningsmöte med elevhälsan där vi spånat hur vi hjälper en pojke med arabiska som modersmål på bästa sätt när det är så många olika lärare inblandade (år1). Vi kom fram till att han skriver sin text på svenska med sin skrivarkompis pch jag, tar den med till modersmålsläraren som översätter/fördjupar texten på hemspråket, tar den vidare till sva-läraren och fortsätter arbetet. Många som uppmärksammar hans text. Känner mig alldeles glad och varm i hjärtat!

Anki sa...

Kloka tankar som vanligt!