onsdag 27 oktober 2010

I dag i sonens klass

Besökte sonens skola idag. Han går i en väl fungerande klass, i en underbar liten bullerbyskola med engagerad, uppdaterad och ambitiös personal. En av aktiviteterna för dagen var en tipsrad på temat tid. 10 frågor med svarsalternativ på temat tid. Fröken läste frågor och svarsalternativ och eleverna förde in sitt svar på svarsblanketten. Allt gick fint. Det var bra frågor och lagom tempo. Alla var fokuserade och alla uppfattade frågor och svarsalternativ utan att behöva fråga om. Någonstans vid fråga 7 hände det dock något. Plötsligt behövde någon eller några av de yngre eleverna höra svarsalternativet igen ... och frågan igen .. och ...igen. Förutsättningarna var lika goda som tidigare men koncentrationen och uthålligheten räckte inte riktigt till. Jag har hört någonstans att elever orkar vara fullt koncentrerade i ungefär lika många minuter som de är år gamla. I detta fall handlar det alltså om åttaåringar som verkar orka ungefär 8 minuter. Stämmer i så fall. Intressant. När svaren gicks igenom fick eleverna rätta själva och förklara hur de tänkte. Genialt egentligen om man börjar bena ut det.

I en till synes enkel aktivitet som tipsfrågor utvecklar eleven:

- koncentrationen ...uthållighet, längre och längre för varje gång
- hörförståelsen
- språkliga förmågan att skilja mellan fråga och svar
- kunskap om begrepp som timme, minut, sekund, månad, år, vecka
- minnet
- förmågan att lösa problem - hur många sekunder är 3 minuter?
- förmågan att värdera olika svarsalternativ
- öga-handkoordination, rätt rad, rätt ruta
- självkontroll, impulskontroll - vänta på min tur, inte ropa ut svaret
- att muntligt beskriva och förklara
- förståelse för att man tänker olika och löser problem på olika sätt
- fler startegier för att lösa problem
- logiskt tänkande

Så det så :)

-

1 kommentar:

Junitjej sa...

Tipsfrågor ska man verkligen inte förakta.

Idag har vi fått lyssna på en föreläsning om den nya skollagen:
http://junitjejen.se/den-nya-skollagen/
Vad tycker du om den?