onsdag 17 november 2010

Mycket kan rymmas i en kapitelbok

En förmiddag i veckan fungerar jag som handledare i en klass som skriver sig till läsning. Nu har eleverna verkligen kommit igång och flera av paren har själva tagit initiativet till att skriva kapitelböcker, vilket är toppen. De är starkt motiverade och vill skriva också på lediga stunder.

Läraren behöver inte känna att det hindrar hennes planering utan hon kan ju ändå initiera uppgifter och planera skrivuppgifter som eleverna tar in i sina kapitelböcker. Kapitlen är inte så långa och eleverna skriver hela kapitlet vi ett skrivtillfälle. De illustrerar också.

Läraren i denna grupp är noga med att de ska öva sin text många gånger innan de läser upp den för klassen. Eleverna övar med glädje och är mycket stolta över sina texter när de läser upp dem. Förra veckan filmade jag en gosse som övade sin text. Han läste sin, ganska långa text, med viss möda första gången och med hyfsat flyt andra gången. Efter ett par övningar till kunde han läsa texten helt flytande. Jag kan inte se annat än att den typen av upprepad läsning måste hjälpa honom att bli en effektiv läsare som läser ortografiskt och nästan aldrig behöver stanna upp för att ljuda eller läsa ord bit för bit.

Inga kommentarer: