torsdag 11 november 2010

Tankar från Arne Trageton

Efter godkännande av Arne Trageton publicerar jag här några av hans tankar kring spökskrift, bokstavsträning och fingersättning. Hans funderingar kommer ur en av våra mailkonversationer och jag är glad att han tar sig tid att fundera kring hur arbetet utvecklar sig. Vi måste alltid vara öppna för att ompröva våra tankar:

"Jeg er glad for stadig nye måter å utnytte mine prinsipper på. Men det er en ting som slår meg når jeg ser olika lärare, din bok og alle deler i Sverige at "spøkskrift" har fått en uforholdsmessig stor plass. For meg er det at bokstavrekker representerer en fortelling en kort overgang til ordbøker. Jeg ville legge hovedvekt på bokstavbøker og ordbøker. Det virker som få bruker bokstavrekkene systematisk til bokstavlæring av alle bokstavene for 6-åringene. Dette kan skyldes at mange begynte ASLmed 7-åringene som allerede kunne de fleste bokstavene. Legg merke til bokstavtestene ved start og slutt i førskoleklassen. s 56-58. I ettertid ville jeg nok hatt en bokstavtest midt i året også, for de få ungene som fremdeles burde trene systematisk på bokstavkunnskap. Denne strategien for å erstatte "veckans bokstav" er viktig at læreren kan dokumentere ved testene. Også ordbøker mener jeg en kan vektlegge mye mer enn hva jeg finner rundt om i Sverige. Siden en 6-åring kan i gjennomsnitt 6000 ord- kan bli mange ulike typer ordbøker ut av dette. Dette er også bra for å trene fingersetning. (se gjerne alle videoene fra 1. klasse og Løkeberg på nettsiden min). Jeg så at fremdeles var det dårlig fingersetning hos mange i klassen jeg så. Nettopp derfor er bokstavrekker-ordbøker viktig for å automatisere fingersetningen. Kanskje bruke et rent touch treningsprogram?"

Inga kommentarer: