fredag 17 december 2010

ALLA lärare är språklärare

Alla lärare är språklärare på ett eller annat sätt. I slöjden finns instruktioner och beskrivningar. Här lär man sig hur dessa ska läsas, man lär sig ord som är vanliga i instruktioner och ämnesspecifika ord för slöjden.

I några av våra NO och SO ämnen finns de faktaspäckade lärobokstexterna. Hur är en sådan uppbyggd? Hur läser man en sådan? Vilka ord är ämnesspecifika? Vilka ord behövs för att beskriva sammanhang och dra slutsatser? Hur fungerar en tidningstext? Hur läser man en sådan?

Vilka ord och begrepp behövs för att kunna tänka kring religion, historia, teknik, fysik, biologi, geografi, samhällskunskap och kemi? För att kunna förklara sammanhang, ställa frågor och dra slutsatser? Vilka ord behövs för att kunna argumentera och hur gör man det?

I idrott skall du muntligt kunna förklara, beskriva och instruera. Hur gör man det på bästa sätt? Vilka ord behövs? Vilka retoriska grepp?

Matematik och matematiskt tänkande är omöjligt utan alla matematiska begrepp. Du måste ha ord för att kunna förklara, beskriva, fråga och förstå. Vilka ord är det?

Ord, begrepp och språk hjälper oss tänka allt mer avancerat.
Att ge möjlighet att utveckla detta är allas ansvar.

3 kommentarer:

Elisabeth sa...

Ja, alla lärare är språklärare, Med samverkan och ämnesintegrering når vi längre tror jag personligen

Henrik Valentin sa...

Visst har du rätt i att språket är A & O. Därför blir språkfattiga hemmiljöer ett handikapp för sådana elever. Hur kompensera och utveckla dem?
I den elevfokuserade undervisningen blir just de språkliga uttrycken i alla dess former så viktiga, vilket huvudpersonen, läraren Helena Winberg, i min roman ÖDELAGD insett. Länk till hemsidan: http://www.odelagd.se/skolan/. hon är en lärare som gillar utmaningarna i sitt jobb. Inte många skönlitterära skildringar om sådana lärare - om lärare överhuvudtaget finns där. Varför inte fler? Henrik

Henrik Valentin sa...

Visst har du rätt i att språket är A & O. Därför blir språkfattiga hemmiljöer ett handikapp för sådana elever. Hur kompensera och utveckla dem?
I den elevfokuserade undervisningen blir just de språkliga uttrycken i alla dess former så viktiga, vilket huvudpersonen, läraren Helena Winberg, i min roman ÖDELAGD insett. Länk till hemsidan: http://www.odelagd.se/skolan/. hon är en lärare som gillar utmaningarna i sitt jobb. Inte många skönlitterära skildringar om sådana lärare - om lärare överhuvudtaget finns där. Varför inte fler? Henrik