onsdag 1 december 2010

Argumenterande texter

Är det något vi borde lägga tid på i skolan är det att lära eleverna skriva argumenterande texter. Det är en demokratisk rättighet att kunna det. Den som kan skriva en argumenterande text har möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka samhällsutvecklingen. Den som inte kan det står utanför. Det är inte ok. Vi borde lägga MINST lika mycket tid på att lära eleverna det som vi lägger på att nöta in hur en saga eller skönlitterär text är uppbyggd.

De nya kursplanerna har åk 1-3 ett centralt innehåll av berättande texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Dessutom berörs beskrivande, förklarande texter och instruerande texter

I åk 4-6 tillkommer arugumenterande texter. Detsamma gäller för år 7-9, men så länge kan vi inte vänta.

Inga kommentarer: