söndag 30 januari 2011

torsdag 27 januari 2011

Mera Fanfiction

Ursprungstexten för en Fanfictin kallas CANON
När figurer från olika berättelser möts kallas det att skriva en CROSS OVER
När man skriver en "What if story", alltså en vinkling på en berättelse, som att till exempel Pippis mamma dyker upp, kallas det en AU (Alternative Universe)

Tänk er att på lågstadiet fördjupa sig i Alfons Åbergs böcker och sedan skriva en AU om hur Alfons farmor har det eller vad som händer när Alfons mamma dyker upp. Spännande.

Christina Olin Scheller och Patrik Wikström har skrivit boken "Författande fans" om detta fenomen.

tisdag 25 januari 2011

Fanfiction - nya berättelser med kända karaktärer

Att använda kända karaktärer ur böcker och filmer i nya sammanhang och i nya konstellationer är (lite förenklat) att skapa Fanfiction. Karaktärerna ska alltså behålla sina egenskaper och egenheter men hamna i äventyr som eleverna hittar på. Eleverna tvingas fundera på hur tex. Emil, Pippi, Bamse, Vargen, Harry Potter eller Tingeling skulle tackla olika problem och dilemman som de ställs inför och de måste fundera på hur de valda karaktärerna skulle fungera ihop. För att kunna göra det behöver eleven verkligen fundera över sin figurs karaktärsdrag.
I arbetet med att skapa sin egen berättelse blir det alltså naturligt och intressant att på djupet studera originaltexten för riktigt lära känna karaktärerna och hur deras karaktärsdrag syns i texten. Wikipedia lär dig mer om detta: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fanfiction

Simrishamn

Höll en studiedag/kväll i ett dimmigt men trevligt Simrishamn igår. Tiden kändes som vanligt knapp, det är ju så roligt att prata skola och undervisning med skolfolk! Trist då att behöva stressa på grund av försenade flyg. Nu är jag på väg hem igen och måste förstås vänta på ett försenat flyg. Vad är det frågan om!? Jag har rest i flera år nu och väldigt sällan drabbats av förseningar - men de sista månaderna har förseningar varit mer regel än undantag. Trist.


- Posted using BlogPress from my iPad

fredag 21 januari 2011

TID till läsning

Läsutmaningarnas tid är här och olika läsprojekt blommar i skolorna. Det är läsmys och kompisläsning, parläsning och Hela skolan läser. Elever räknar sidor, tävlar mot sig själva, tjänar ihop till läslotter eller jobbar mot ett gemensamt mål. Uppfinningsrikedomen bland landets lärare är stor när det gäller att motivera elever till att läsa mycket.

På dagens träff med språkpiloterna från kommunens skolor delade Långskataskolan med sig av följande idé för elevernas läsning hemma:

Sätt upp ett mål för hur mycket tid eleverna skall lägga på läsning istället för antal gånger eller antal sidor. Gör i ordning ett blad med lämpligt antal klockor. På detta blad färglägger eleven den tid de läser. I slutet av läsperioden läggs alla elevers tid samman.Jag tilltalas av modellen. Plötsligt finns möjlighet för den som kämpar mest med läsningen att få bidra med mycket och vara nöjd. När man bara räknar sidor är det ju storläsarna som briljerar och det kan också göra att elever väljer så lätta böcker som möjligt bara för att få bidra med många sidor.

torsdag 20 januari 2011

Alla hjärtans dag

Så har Förskoleburken åter gjort grovjobbet åt dig.
Titta in hos Maria för att få en hel massa länkar och tips inför ert pysslande.
http://forskoleburken.blogspot.com/2011/01/alla-hjartans-dag.html

Så fel men ändå så rätt


Eleverna skriver en berättelse om en hamster och en kanin som är rädda för en dinosaurie. I elevens text skrivs både hamster, kanin och dinosaurie med stor bokstav:
" Det var en gång en Hamster en Kanin och ... osv"
Jag frågar hur de tänker om det.
- Ja men, svarar eleven, hamster och kanin är ju namn ... namn på djur och då ska det vara stor bokstav.

Eleven har alltså tagit fasta på skrivregeln "Namn ska ha stor bokstav" och med detta påbörjat ett arbete med att kategorisera och fundera på vad som är ett namn. Utifrån sin förståelse av regeln så gör hon ju helt rätt. Kanin är ju ett namn på ett sorts djur. Hamster likaså. Här gäller det att vara uppmärksam som lärare och förstå att regeln faktiskt kan förstås så. Vi måste samtala om skrivregeln igen, prata om egennamn och vad något heter. Vi kanske till och med vågar tala om allt det krångliga med att sätta stor bokstav på rätt ställe. Det som vill veta mer om regler för versalisering kan följa länkarna nedan.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Versalisering#I_egennamn
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/33/29/b0cc0c31.pdf

onsdag 19 januari 2011

Billig och bra fortbildning

Webben - en guldgruva för den som vill lära mer:
Billig fortbildning för kollegorna och dig själv kan du anordna genom att titta på pedagogisk film /lyssna på föreläsningar tillsammans och diskutera. Här är några exempel:

Läsforskare: Carolin Liberg http://www.skolverket.se/sb/d/3275/a/18341

Vilken metod är den bästa när barn ska lära sig läsa? Här ger 8 kunniga personer sin bild av det hela: http://www.ur.se/barnavsittsprak/2010/10/07/basta-metoden/

De funderar kring varför frågan om läsmetod är så laddad http://www.ur.se/barnavsittsprak/2010/10/18/laddad-fraga/

... och de synar forskning och framtid http://www.ur.se/barnavsittsprak/2010/10/08/forskning-och-framtid/

Mer från Ur
http://www.ur.se/pedagog/Fortbildning/Samarbete-med-Skolporten/Skolporten-program/

och inte att förglömma NCS
http://www.skolverket.se/sb/d/2791/a/16029

http://www.skolverket.se/sb/d/2791/a/17107

http://www.skolverket.se/sb/d/2791/a/18233
(Inger Tinglev finns längst ned på sidan)

Här kan man botanisera länge:
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/

tisdag 18 januari 2011

Tvi och Tv

Nytta med nöje blir det ibland när jag städar ... eller nytta med nytta ... eller leda med nytta kanske är mer korrekt. Nåt pedagogiskt program på TV:n via datorn, högt ljud och dammtrasa.
I dag blir det att utforska denna sida:
http://www.ur.se/pedagog/Fortbildning/Samarbete-med-Skolporten/Skolporten-program/

måndag 17 januari 2011

Föreläsningar "Att skriva sig till läsning" vårterminen 2011

Under vårterminen besöker jag följande orter:

Stockholm v.14 20110404 Måndag 14-17
Gävle v.14 20110405 Tisdag 14-17
Falun v.14 20110406 Onsdag 14-17
Karlstad v.14 20110407 Torsdag 14-17
Göteborg v.14 20110408 Fredag 13-16

Lund v.18 20110502 Måndag 14-17
Helsingborg v.18 20110503 Tisdag 14-17
Varberg v.18 20110504 Onsdag 14-17
Kalmar v.18 20110505 Torsdag 14-17
Linköping v.18 20110506 Fredag 13-16

Mer information, platsbokning mm. http://www.metodochfakta.se/

Diskutera mera

Nu finns på skolverkets sida diskussionsunderlag till kursplanerna i några ämnen, däribland svenskan. Länk här:

http://www.skolverket.se/sb/d/3722/a/23487;jsessionid=E77A6239DD87D86A262646D22116370F

fredag 14 januari 2011

Läraren rättar eleven - eller - eleven beRättar för läraren?

Jag pratar med en lärare i Lund. Hon berättar hur hon gör istället för att rätta i elevernas texter:
-Jag skriver den rätta texten under och sedan får eleven vara språkdetektiv och upptäcka vad som skiljer de båda texterna åt. Eleverna är då aktiva, uppmärksamma och drar sina egna slutsatser. De kanske inte hittar allt, men de hittar något - och det räcker. Jag hade till exempel en pojke som inte gjorde mellanrum. I övrigt var texten rätt ok. Jag skrev texten under och han jämförde. Plötsligt ropar han "Hur får man sånna där hål mellan orden?" En kompis springer fram och visar mellanslagstangenten. "Ok" säger killen. Sedan tar han pennan och drar streck mellan alla orden i sin text. Han vet alltså precis var orden är, han visste bara inte hur man gör mellanrum".

Intressant tycker jag som brukar rätta i texten tillsammans med eleven innan vi skriver ut. Det språkliga samtalet som vi får i samband med det är jätteviktigt och min chans att undervisa. Men med handen på hjärtat så är ibland eleven lite för trött eller för otålig för att vara helt närvarande i samtalet. På sättet som beskrivs ovan kanske vi får ett ännu bättre samtal. Eleven blir den aktiva, den som berättar vad den lärt sig om texten. Spännande och absolut en väg att gå.

torsdag 13 januari 2011

Skriva sig till läsning ger fina resultat. Varför?

Rätt använd tid?
Bevarad självkänsla hos eleven?
Läraren får en bra arena för undervisning?
Det lockar fram elevens lust att lära?
Medvetna lärare väljer arbetssättet?
Eleverna blir språkmedvetna?
Eleverna är delaktiga?
Elevens jobb blir viktigt – märkvärdiggjort?
Bäddar för ett positivt klassrumsklimat – ett lärandeklimat?
Arbetsuppgifterna är meningsfulla, viktiga och på riktigt?
Kombinationen av olika metoder /sinnen?
Uppgifterna är elevnära och anpassade?
Svar på samtliga frågor : JA:)
Finns ytterligare aspekter?

tisdag 11 januari 2011

Starta projekt - utvecklingsarbete i skolan?

Jag får en del frågor om hur man kan göra om man vill dra igång ett utvecklingsarbete i sin kommun eller sin skola tex. ett arbete med att förändra undervisningen mot Att skriva sig till läsning. Här listar jag några vägar att gå.

- Förankra dina tankar hos din rektor, var förberedd inför mötet. Varför vill du genomföra utvecklingsarbetet? Kommer det att förändra undervisningen så att fler elever når målen? Hur tror du att man lär sig saker? (tex. vi lär oss i samspel med andra, behöver en variation av vägar och den inre motivationen är viktig. I klassrummet är en engagerad och välutbildad lärare en av de viktigaste faktorerna) Kan du hitta belägg för detta i forskningen? (Strandbergs Vygotskij i praktiken, Caroline Liberg, Myrbergs Konsensusrapport)
- Vem är ansvarig för det statliga bidraget läsa-skriva-räkna i din kommun? Läs och skrivutvecklare? Utvecklingsenhet? Det bör huvudmannen veta eftersom det är huvudmannen som söker pengar. Nya pengar skall sökas nu i februari. Håll dig framme. Här är en länk till sidan på skolverket http://www.skolverket.se/sb/d/2190 Vad vill ni ha pengarna till? Utbildning och vikarier? Litteratur? Datorer? Studiebesök?
- Kontakta din utvecklingsledare /utvecklingsenhet
- Kolla om ni har läs och skrivutvecklare i kommunen
- Finns någon IT-pedagog? De kan vilja vara inblandade.

- Finns något centralt resursteam?
- Finns skoldatateksverksamhet? Kontakta dem!
- Kontakta mediecentralen i ditt område.
- Kolla in www.skrivasigtilllasning.se Där hittar du andra som startat. Du hittar kommunsidor med bra information om större projekt, men också enskilda eldsjälar.

Lycka till! Även om du inte skulle få kommunal uppbackning för dina ideer så kan ni starta på er egen skola, eller du i din egen klass. Det är många som gjort så också.

tisdag 4 januari 2011

Mera TV

Tillbaka i etern, sockerstinn och utvilad efter en GOD jul. Dags att smyga igång det nya året. En länk till ett TV-program kan väl vara en bra övergång från lata ledigheten till arbete. 19 december sändes detta avsnitt om Att skriva sig till läsning i UR:s serie I Love Språk.
http://www.ur.se/play/158864