måndag 31 januari 2011

Att skriva sig till läsning i Stockholm

I huvudstaden har många vågat satsa på datorn som skrivverktyg. En del av dessa är uppbackade av Medioteket. Läs mer här http://skrivalasning.se/?page_id=2

Den 18 februari anordnar de en nätverksträff. Bra initiativ. Läs om träffen här:
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Kalendarium/Workshops/Att-skriva-sig-till-lasning---natverkstraff2/

Inga kommentarer: