måndag 17 januari 2011

Diskutera mera

Nu finns på skolverkets sida diskussionsunderlag till kursplanerna i några ämnen, däribland svenskan. Länk här:

http://www.skolverket.se/sb/d/3722/a/23487;jsessionid=E77A6239DD87D86A262646D22116370F

Inga kommentarer: