torsdag 13 januari 2011

Skriva sig till läsning ger fina resultat. Varför?

Rätt använd tid?
Bevarad självkänsla hos eleven?
Läraren får en bra arena för undervisning?
Det lockar fram elevens lust att lära?
Medvetna lärare väljer arbetssättet?
Eleverna blir språkmedvetna?
Eleverna är delaktiga?
Elevens jobb blir viktigt – märkvärdiggjort?
Bäddar för ett positivt klassrumsklimat – ett lärandeklimat?
Arbetsuppgifterna är meningsfulla, viktiga och på riktigt?
Kombinationen av olika metoder /sinnen?
Uppgifterna är elevnära och anpassade?
Svar på samtliga frågor : JA:)
Finns ytterligare aspekter?

Inga kommentarer: