tisdag 11 januari 2011

Starta projekt - utvecklingsarbete i skolan?

Jag får en del frågor om hur man kan göra om man vill dra igång ett utvecklingsarbete i sin kommun eller sin skola tex. ett arbete med att förändra undervisningen mot Att skriva sig till läsning. Här listar jag några vägar att gå.

- Förankra dina tankar hos din rektor, var förberedd inför mötet. Varför vill du genomföra utvecklingsarbetet? Kommer det att förändra undervisningen så att fler elever når målen? Hur tror du att man lär sig saker? (tex. vi lär oss i samspel med andra, behöver en variation av vägar och den inre motivationen är viktig. I klassrummet är en engagerad och välutbildad lärare en av de viktigaste faktorerna) Kan du hitta belägg för detta i forskningen? (Strandbergs Vygotskij i praktiken, Caroline Liberg, Myrbergs Konsensusrapport)
- Vem är ansvarig för det statliga bidraget läsa-skriva-räkna i din kommun? Läs och skrivutvecklare? Utvecklingsenhet? Det bör huvudmannen veta eftersom det är huvudmannen som söker pengar. Nya pengar skall sökas nu i februari. Håll dig framme. Här är en länk till sidan på skolverket http://www.skolverket.se/sb/d/2190 Vad vill ni ha pengarna till? Utbildning och vikarier? Litteratur? Datorer? Studiebesök?
- Kontakta din utvecklingsledare /utvecklingsenhet
- Kolla om ni har läs och skrivutvecklare i kommunen
- Finns någon IT-pedagog? De kan vilja vara inblandade.

- Finns något centralt resursteam?
- Finns skoldatateksverksamhet? Kontakta dem!
- Kontakta mediecentralen i ditt område.
- Kolla in www.skrivasigtilllasning.se Där hittar du andra som startat. Du hittar kommunsidor med bra information om större projekt, men också enskilda eldsjälar.

Lycka till! Även om du inte skulle få kommunal uppbackning för dina ideer så kan ni starta på er egen skola, eller du i din egen klass. Det är många som gjort så också.

Inga kommentarer: