torsdag 31 mars 2011

ASL - ger möjlighet att anpassa

Eleven och hans skrivkompis har med datorn som skrivverktyg skrivit en berättelse som är två sidor lång. Två A4. På tok för mycket text för denna nybörjarläsare men han klarar så när att läsa den eftersom den är elevnära och eftersom det är angeläget för honom att läsa den bra. Han är stolt över den. Jag sätter mig bredvid honom för att lyssna på den första genomläsningen. Alla ord han tvekar på skriver jag upp på lappar. Ett ord per lapp. Det är svåra ord : arresterar, sövande, vagn, lugn, världens, sjön osv. Till slut har vi 13 ljudstridigt stavade ord. Jag utmanar honom på en lek. En klassisker. Han får se en lapp i taget. Läser han den snabbt vinner han lappen. Läser han den fel eller för långsamt så vinner jag den. Första omgången blev det 4 till mig och 9 till honom. Andra omgången 3-10 och sista förstås 0-10. Han utklassade mig fullständigt och fnittrade belåtet åt det bisarra i att jag faktiskt satt och önskade att han skulle läsa fel. Är det tävling så är det :) När vi lekt med textens svåra ord var han redo att öva med sin skrivarkompis och innan dagen var slut hade han läst två A4sidor för sin klass. Han strålade av själförtroende och läste med stor inlevelse. Med anpassade stödstrukturer (extra fokus på de svåra orden) och i samarbete med en vän (för att skriva och öva) erövrade eleven förmågan att på egen hand läsa en svår text med flyt och inlevelse.

onsdag 30 mars 2011

Markbygden bloggar

Här är ett utmärkt exempel på en levande blogg. En blogg som gör verksamheten transparant, som ger eleverna möjlighet att fortsätta sitt lärande hemma, som ger föräldrarna verktyg att hjälpa sina barn. Välkommen till Markbygdens skola i Piteå kommun. http://markbygdensskola.blogspot.com/

onsdag 23 mars 2011

Resonemang?

Ordet resonemang förekommer frekvent i de olika skolämnenas kunskapskrav. Vad innebär det att föra ett resonemang undrar jag? Har någon hittat en bra definition? Dela i så fall med dig. När jag letar på nätet hittar jag synonymer som samtal, diskussion, samspråk, meningsutbyte, tankeutbyte, prat, snack; argumentering, argumentation, tankegång

Jag hittar induktiva resonemang, logiska resonemang och deduktiva resonemang...

Ångrar nästan att jag ställde frågan. Det var enklare att tro att jag redan visste.

tisdag 22 mars 2011

I den proximala zonen

En mycket skärpt ung man som jag känner har sin största utmaning i det finmotoriska, eller kanske mer i förmåga att se till bildens form istället för till bildens innehåll. I går skulle han illustrera en saga om Batman och jag bestämde mig för att ge honom riktad undervisning kring att skapa bilden, precis som andra får undervisning kring skapandet av texten. Jag ställde mig intill honom och ritade en Batman bit för bit. Jag var noga med att förstärka vad jag gjorde med ord och gester och hade elevens fulla uppmärksamhet. När jag var klar lämnade jag honom med min "modellbild" och han började skapa. Han tecknade sin Batman och var oerhört stolt. På bilden tecknade han också Batmans kamrat. Det blev en figur som liknar de figurer han brukar teckna. Hans nyvunna kunskaper om att teckna är allt för färska för att kunna appliceras på gubbar i allmänhet. Han är i zoonen. Det han kan med hjälp av en fiffig kompis idag kan han kanske själv i morgon.

söndag 20 mars 2011

När vi skriver gåtor

När vi skriver gåtor, vad övar vi då? Vilka förmågor får möjlighet att utvecklas?
Vi utvecklar förmågan att uttrycka oss nyanserat och preciserat när vi väljer synonymer och formuleringar som gör gåtan möjlig att lösa.
Vi utvecklar förmågan att använda skrivregler på rätt sätt när vi väljer stor bokstav, punkt och frågetecken.
Vi utvecklar förmågan att läsa mellan raderna genom att själva skriva text som kräver den typen av läsning. Viktigt.
Erica
Webbkamera i Piteå är alltid igång. Kolla in:
http://www.pitea.se/sv/Mediarummet/Pitea-i-Bild/Webbkamera/


- Erica

torsdag 17 mars 2011

Hur definierar vi arbetsform? Demokratiska arbetsformer?

Med arbetsform menas hur man arbetar eller sättet att arbeta. Demokratiska arbetsformer innebär att de som är inblandade i arbetet (lärare och elever) är delaktiga i hela processen; planering, genomförande och utvärdering. Eleverna ska enligt läroplanen involveras alltmer ju äldre de blir men även de yngsta eleverna ska ha denna typ av inflytande. Konkret betyder det här (som det också anges i läroplanen) att eleverna ska ha inflytande över undervisningen innehåll, upplägg och genomförande. Givetvis har alltid läraren ansvaret för att undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att eleverna inom ramen för detta ges goda förutsättningar att utvecklas i enlighet med de nationella målen och kunskapskraven.

tisdag 15 mars 2011

Less is more

Varför skall man alltid skriva så mycket? undrar Örjan och föreslår att jag låter eleverna sammanfatta innehållet i en text med endast 6 ord.
Det var en spännande tanke tycker jag och funderar vidare. Vilka förmågor ger jag möjlighet att utveckla? (förmåga att uttrycka sig preciserat, förmåga att sammanfatta, förmåga att tolka osv.) Hur skulle det bli? Klarar eleverna detta? Vilka krav ställer det på eleven under läsningen? Vilka krav ställer det på undervisningen innan läsningen? Vi jämför med liknande sammanhang där man tjänar på att fatta sig kort och koncist tex. sms. Vi övar på några kända sagor eller filmer. När det är svårt att hitta formuleringen skriver vi fler än sex ord och preciserar mer och mer.
Rödluvan:
Rödluvan leder vargen till mormor. Hamnar också själv i vargens mage men blir räddad av jägaren.... 16 ord
Rödluvan och mormor blir vargmat räddas sen av jägaren.... 9 ord
De äts av vargen och räddas av jägaren ... 8 ord
De blir vargmat, räddas av jägaren 6 ord
eller: I mörkaste natten är gryningen nära
eller: Hon ville väl. Det blev fel.
eller: Rödluvans trubbel ordnade sig med jägarhjälp.


Först i helgrupp sedan i mindre grupper. Vi tar del av varandras förslag och formuleringar innan vi till sist ger oss på den bok vi läst eller håller på att läsa. Måste testas.

Låt dig inspireras på:
http://www.livshistorier.blogspot.com/

måndag 14 mars 2011

Dagens fokus - Pauline Gibbons

Har knåpat hela dagen med en ny föreläsning utifrån Pauline Gibbons tankar i böckerna "Lyft språket lyft tänkandet" och "Stärk språket stärk lärandet". Det är svårt att veta hur lång tid föreläsningen kommer att ta och om mitt urval blir begripligt för åhörarna. Kommer jag att finna orden? I morgon skall jag texta den i Örnsköldsvik. Spännande.

Vill du hålla i en studiecirkel kring böckerna på din skola finns en enkel studiehandledning att ladda ned här: http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/23/17/studiehandledning.pdf

Bor du i Stockholmsområdet kan du delta i en kurs som utbildar dig till studiecirkelledare kring Gibbons böcker. Kursen är kostnadsfri och anordnas av Pedagog Stockholm. Läs mer här:
http://www.pedagogstockholm.se/-/Kalendarium/Sprakutveckling/Handledarutbildning-kring-Pauline-Gibbons-bocker/

7 minuters intervju med Pauline Gibbons finns här
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2FGlobal%2FTemplates%2FAsx.aspx%3FProductID%3D152366&rct=j&q=pauline%20gibbons%20&ei=Zod-TdX3BsrwsgbI5_34Bg&usg=AFQjCNEKqs_FuGZgyiRIyMzYqCMUXGITWg

tisdag 8 mars 2011

Svensk stavning Tj, K och Ch

Eleven har ljudande tangentbord igång och skriver en text om en tjej som blev kär. Den ljudstridiga stavningen är inte helt enkel.
- Alltså fröken - nu har jag lyssnat på alla tangenter och ingen låter som tj i tjejen
- Jasså du skriver tjejen, ja då behöver du T-J .
- Okej T-J "Tjejen blev kär" alltså fröken kär då - ska jag ta T-J?
- Nej till kär behöver du K
- Okej K " Tjejen blev kär. Hon fråga chans..." alltså chans då? Blir det K? eller TJ?
- Näe inget av det faktiskt. Till chans behöver du C-H.
- Okej C-H.., säger eleven och skakar på huvudet.

måndag 7 mars 2011

Boktips - Drakherren

Läser med min son. Han har nyss fyllt nio. Vi läser böckerna om Drakherren. En till synes en enkel text med korta meningar som ändå gömmer utmaningar och svårigheter som väcker frågor. Bra det. Frågor gillas. Vad betyder nykter? Vad betyder träsk? Vad betyder egg? Vad menas när man ler bistert? Varför kräktes han? Hur låter man om man är skarp i rösten? Drakherren är en serie om 11 böcker som jag vill rekommendera från åk 2-4. Den är skriven av Josefine Ottesen


fredag 4 mars 2011

Dagar i detalj

Här nedan finns länkar till ett inlägg som beskriver den första skoldagen i detalj:
skoldaghttp://klassiskt.blogspot.com/2009/08/forsta-dagen-i-detalj.html

Platser kvar v.14 - snart stängt för anmälan

Introduktion i "Med datorn som skrivverktyg - att skriva sig till läsning.
Välkommen till en föreläsning där jag delar med mig av mina erfarenheter.
Klicka på länk för mer info.

Var: Stockholm, Ersta Konferens, Erstagatan 1 K.
När: Måndagen den 4 april, kl 14-17. http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=rf003kN1u

Var: Gävle, Folkets hus Gävle, Södra Centralgatan 10.
När: Tisdagen den 5 april, kl 14-17. http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=rf003kN1u

Var: Falun, Falu Folkets hus, Myntgatan 10-14.
När: Onsdagen den 6 april, kl 14-17. http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=rf003kN1u

Var: Karlstad, Clarion Hotel Plaza, V. Torggatan 2.
När: Torsdagen den 7 april, kl 14-17. http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=rf003kN1u

Var: Göteborg, Folkets Hus Järntorget, Olof Palmes plats 3.
När: Fredagen den 8 april, kl 13-16. http://www.metodochfakta.se/front.php?letterId=rf003kN1u

Fråga i cyberrymden

Vet du om man någonstans testat någon variant av "Att skriva sig till läsning" för SFI elever? Vi förbereder oss för att ev. testa och vill knyta kontakter , dela erfarenheter. Tacksam för svar förstås :)

Tips inför träff

Johacim Thornström - guldäpplevinnare 2010 - driver sedan länge ett framgångsrikt utvecklingsarbete i Ystad. Nu har de haft ännu en träff och han delar med sig av innehållet. Tackar och tar emot. Http://thornström.se/?p=5072


- Erica

torsdag 3 mars 2011

Krativt i klassrummet nummer 7

Nummer 7 av tidningen Kreativt i klassrummet finns här tillsammans med alla andra nummer. Mycket nöje :)

Grön f-klass är i en klass för sig !

Webbens charmigaste blogg torde vara http://gronfklass.blogspot.com/
Den ger dig också en insikt om hur barn erövrar skrivspråket och hur mycket de faktiskt visar att de kan om vi väljer att titta med möjlighetsögon.

Inspiration och information från ne.se

I dag hade vi besök av Malin som arbetar som informatör för ne.se. Under dryga timmen visade hon vad ne har att erbjuda och alla praktiska fördelar med att ha ett personligt konto. Åhörarna var våra språkpiloter (kontaktpersoner från alla skolor). De uppskattade möjligheten att lära sig mer om vad ne har att erbjuda. Vill du också boka ett besök av en inspiratör så kontaktar du ne.se. Gratis och riktigt bra - speciellt om ni redan abonnerar på tjänsten.