torsdag 17 mars 2011

Hur definierar vi arbetsform? Demokratiska arbetsformer?

Med arbetsform menas hur man arbetar eller sättet att arbeta. Demokratiska arbetsformer innebär att de som är inblandade i arbetet (lärare och elever) är delaktiga i hela processen; planering, genomförande och utvärdering. Eleverna ska enligt läroplanen involveras alltmer ju äldre de blir men även de yngsta eleverna ska ha denna typ av inflytande. Konkret betyder det här (som det också anges i läroplanen) att eleverna ska ha inflytande över undervisningen innehåll, upplägg och genomförande. Givetvis har alltid läraren ansvaret för att undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att eleverna inom ramen för detta ges goda förutsättningar att utvecklas i enlighet med de nationella målen och kunskapskraven.

2 kommentarer:

Hanna sa...

Visst ska du föreläsa i Lund i vår? Eller kommer jag ihåg fel? Vilket datum var det i så fall och när och var anmäler jag mig?

Känns märkligt att lyssna på en pitebo i Lund när jag själv är gammal lulebo.

NinnaK sa...

Hej Erica!

HAr precis anmält mig till din föreläsning i Umeå. Blir oerhört trevligt att få träffa dig!

Vänliga hälsningar Ninna
(kul också att ni i förra kreativt nummer berättade om förhållningssätt och ledarskap...det är jag som håll kurserna förra året för fsk-år6:)