tisdag 15 mars 2011

Less is more

Varför skall man alltid skriva så mycket? undrar Örjan och föreslår att jag låter eleverna sammanfatta innehållet i en text med endast 6 ord.
Det var en spännande tanke tycker jag och funderar vidare. Vilka förmågor ger jag möjlighet att utveckla? (förmåga att uttrycka sig preciserat, förmåga att sammanfatta, förmåga att tolka osv.) Hur skulle det bli? Klarar eleverna detta? Vilka krav ställer det på eleven under läsningen? Vilka krav ställer det på undervisningen innan läsningen? Vi jämför med liknande sammanhang där man tjänar på att fatta sig kort och koncist tex. sms. Vi övar på några kända sagor eller filmer. När det är svårt att hitta formuleringen skriver vi fler än sex ord och preciserar mer och mer.
Rödluvan:
Rödluvan leder vargen till mormor. Hamnar också själv i vargens mage men blir räddad av jägaren.... 16 ord
Rödluvan och mormor blir vargmat räddas sen av jägaren.... 9 ord
De äts av vargen och räddas av jägaren ... 8 ord
De blir vargmat, räddas av jägaren 6 ord
eller: I mörkaste natten är gryningen nära
eller: Hon ville väl. Det blev fel.
eller: Rödluvans trubbel ordnade sig med jägarhjälp.


Först i helgrupp sedan i mindre grupper. Vi tar del av varandras förslag och formuleringar innan vi till sist ger oss på den bok vi läst eller håller på att läsa. Måste testas.

Låt dig inspireras på:
http://www.livshistorier.blogspot.com/

Inga kommentarer: