söndag 20 mars 2011

När vi skriver gåtor

När vi skriver gåtor, vad övar vi då? Vilka förmågor får möjlighet att utvecklas?
Vi utvecklar förmågan att uttrycka oss nyanserat och preciserat när vi väljer synonymer och formuleringar som gör gåtan möjlig att lösa.
Vi utvecklar förmågan att använda skrivregler på rätt sätt när vi väljer stor bokstav, punkt och frågetecken.
Vi utvecklar förmågan att läsa mellan raderna genom att själva skriva text som kräver den typen av läsning. Viktigt.
Erica

Inga kommentarer: