onsdag 23 mars 2011

Resonemang?

Ordet resonemang förekommer frekvent i de olika skolämnenas kunskapskrav. Vad innebär det att föra ett resonemang undrar jag? Har någon hittat en bra definition? Dela i så fall med dig. När jag letar på nätet hittar jag synonymer som samtal, diskussion, samspråk, meningsutbyte, tankeutbyte, prat, snack; argumentering, argumentation, tankegång

Jag hittar induktiva resonemang, logiska resonemang och deduktiva resonemang...

Ångrar nästan att jag ställde frågan. Det var enklare att tro att jag redan visste.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tänker mig att " kunna föra ett resonemang" handlar om att dels kunna delta i samtal, prat osv , men också att kunna dra slusatser av det man hör och föra diskussionen vidare,,,,
Men frågan är inte helt enkel att svara på,,,,,,tål att tänkas på:)
Anna Lorinius, Örebro

! sa...

Ja förmågan att resonera tar stort utrymme i kunskapskraven. Bara att grunna vidare. Tack för din kommentar. / Erica

Anonym sa...

Om inte du kan svara på den frågan med all din erfarenhet och utbildning hur ska vi då någonsin få veta? :´(