söndag 24 april 2011

Fiffig displaylösning

På Granit såg jag denna fiffiga lösning. Kanske skulle den kunna funka i skolan?


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 15 april 2011

Påsken med legofigurer

lektion.se har Fredrik Angmyr (sök på det) lagt upp en powerpoint där påskberättelsen är berättad med foton på Legofigurer. Du fångar garanterat ungarnas uppmärksamhet. Tack för tipset Åsa Ådemo.

tisdag 12 april 2011

Varför saga?

Varför är vi så noga med att eleven skall kunna sagans och berättelsens struktur? De ska kunna den så bra att de på egen hand kan omsätta kunskapen i egna berättelser. Varför? Det kan ju inte vara ett självändamål. Det måste finnas ett övergripande mål tänker jag. Handlar det övergripande målet om att skapa förståelse för ATT texter ser olika ut och HUR man märker det. Börjar man då med att lära sig sagan för att den är tydlig i sin struktur och ligger nära elevernas värld? Med sagan som jämförelse kan man sedan analysera strukturen i andra texttyper. Kan det vara tänkt så? Jag tänker på en föreläsare som berättade att hennes barnbarn hade lärt sig allt om maskrosen, men när hon frågade om hon utifrån vad hon visste om maskrosen kunde veta nåt om groddbladet så kunde inte flickan svara. Läraren hade inte lyft blicken och visat eleverna hur kunskapen om maskrosen också går att sätta i ett större sammanhang. Utan förmåga att se samband och dra slutsatser blir det så mycket svårare att inhämta de kunskaper som idag krävs så det gäller att börja tidigt.

Lyssnat

Vilken toppendag jag haft idag. I min roll som lärarutbildare på LTU har jag hela dagen fått lyssna till när erfarna lärare redovisat hur de nyttjat datorn som skrivverktyg i sina verksamheter. Jag har fått ta del av fantastiskt inspirerande sagoteman, lektionsideér, reflektioner och exempel på hur de estetiska uttrycksformerna och en text kan samspela. Lärarna vittnar alla om hur lärandet tar fart när eleverna får arbeta tillsammans med någon annan. Speciellt intressant var det att lyssna till hur en grupp lärare nyttjat principerna för Att skriva sig till läsning med datorn som skrivverktyg i engelskan i åk 3 och åk 4. Återkommer med exempel.

torsdag 7 april 2011

Möjlig arbetsgång för Att skriva sig till läsning

1. Inledning / inspiration / instruktion 2, Tänka tillsammans med skrivkompisen 3. Illustrera (lämna bilden och skriv när en dator finns ledig) 4. Skriva 5. Efterarbeta 6. Klippa och klistra 7. Få en mottagare

tisdag 5 april 2011

Skriva sig till läsning och läsa sig till skrivning

Vi skriver oss till läsning. Får draghjälp av elevens vilja att berätta. Bokstäver lärs in. Koden knäcks. Den första koden. Den som handlar om sambandet mellan bokstav och ljud och att ljuden kan sättas ihop till ord. Texten kommer allt mer obehindrat. Vi läser texter, lånar mönster, upptäcker olika text har olika struktur. Vi läser oss till skrivning. Koden knäcks. Den andra koden. Den som handlar om texters olika form och funktion. Vi har skrivit oss till läsning och läst oss till skrivning. Läst oss till läsning och skrivit oss till skrivning. Symbios. Så tänker jag idag / Erica

Limstift

Ryktet går att detta limstift faktiskt är bra... lite svårt dock att tyda etiketten. Det blir till googla.


- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 2 april 2011

Nummer 8 - ute nu

Ett rykande färskt gratisnummer av vår tidning Kreativt i klassrummet finns ute nu. Du kan ladda ned den här (4 sidor pdf)

Föreläsningar - Att skriva sig till läsning

Vecka 18 kommer jag till följande orter för att föreläsa om Att skriva sig till läsning, med datorn som skrivverktyg. Än finns platser kvar:

  • Lund v.18 20110502 Måndag 14-17

  • Helsingborg v.18 20110503 Tisdag 14-17

  • Varberg v.18 20110504 Onsdag 14-17

  • Kalmar v.18 20110505 Torsdag 14-17

  • Linköping v.18 20110506 Fredag 13-16
För mer info och anmälan besöker du : http://www.metodochfakta.se/ Jag kommer också söderut i vecka 21

  • Stockholm,Måndagen den 23 maj kl 14-17

  • Karlstad, Tisdagen den 24 maj, kl 14-17

  • Göteborg, Onsdagen den 25 maj, kl 14-17

För mer info och anmälan besöker du : http://www.metodochfakta.se/