tisdag 12 april 2011

Varför saga?

Varför är vi så noga med att eleven skall kunna sagans och berättelsens struktur? De ska kunna den så bra att de på egen hand kan omsätta kunskapen i egna berättelser. Varför? Det kan ju inte vara ett självändamål. Det måste finnas ett övergripande mål tänker jag. Handlar det övergripande målet om att skapa förståelse för ATT texter ser olika ut och HUR man märker det. Börjar man då med att lära sig sagan för att den är tydlig i sin struktur och ligger nära elevernas värld? Med sagan som jämförelse kan man sedan analysera strukturen i andra texttyper. Kan det vara tänkt så? Jag tänker på en föreläsare som berättade att hennes barnbarn hade lärt sig allt om maskrosen, men när hon frågade om hon utifrån vad hon visste om maskrosen kunde veta nåt om groddbladet så kunde inte flickan svara. Läraren hade inte lyft blicken och visat eleverna hur kunskapen om maskrosen också går att sätta i ett större sammanhang. Utan förmåga att se samband och dra slutsatser blir det så mycket svårare att inhämta de kunskaper som idag krävs så det gäller att börja tidigt.

1 kommentar:

Lektionsutvecklaren sa...

Vi lärare borde också påminna oss om och använda sagan lite oftare. De mest välbetalda föreläsarna behärskar berättandets konst och spetsar lyssnarnas öron genom anekdot efter anekdot, ett genidrag vi kan utnyttja...