tisdag 31 maj 2011

Elever i svårigheter

Skolinspektionens rapport är oroande. Elever i läs- och skrivsvårigheter och elever med dyslexi möts inte av en undervisning som är inkluderande och anpassad. Assisterande verktyg används inte heller i tillräcklig grad. Hur kan det komma sig att en kår som är så mån om alla elever inte lyckas möta dessa elever i den dagliga undervisningen. Jag är helt säker på att ambitionen finns, och kunskaperna med, men att lärare blir fast i omständigheter, traditioner och ja... vad mer? Hur kommer det sig att vi försätter elever i svårigheter när ambitionen är den motsatta?

Läs mer på :
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Elever-i-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-far-inte-anpassad-undervisning-/

Teachmeet i Piteå 6/10

Nu är Piteå på gång med Teachmeet norr.
6/10 är datumet du skall lägga på minnet.

tisdag 24 maj 2011

Stenugnsund är på hugget

Stenugnsund skriver sig till läsning med webben och appar. En finfin liten film om detta finns här. De betonar lust, kreativitet, kommunikation och samlärande:

Skriva sig till läsning med hjälp av webben och appar from IT-pedagogerna Stenungsund on Vimeo.

Bygg in lärande för både elever och lärande lärare

Med fullt adrenalinpåslag efter mitt anförande inför några hundra kollegor på framtidens lärande ställer jag upp på en intervju om skola och utveckling inom sitt yrke. Jag minns knappt vad jag sa, men här är resultatet i alla fall. Inte så illa faktiskt: http://vimeo.com/24018145Intervju med Erica Lövgren på Framtidens Lärande 2011 from diu redaktion on Vimeo.

Kiwi och datorer i Norrköping

Storbok, småböcker, helspråkssyn och datorer kan med fördel kombineras. Här har Oxelbergsskolan i Norrköping redovisat sitt arbete 2004-2007 i en rapport:

http://www.fc.norrkoping.se/webbskol/webb_oxelbergsskolan/lasoskriv_ox/doc/slutrapport_kiwiochdatorer.pdf

måndag 23 maj 2011

Att skriva sig till läsning

Verktyget och arbetssättet ger möjlighet till en daglig undervisning som är:
förebyggande
- anpassad
- inkluderande
- meningsfull
- språkutvecklande
- kunskapsutvecklande
- personutvecklande
- multimodal
- entreprenöriell

Att skriva sig till läsning kännetecknas i min tolkning av att:

- datorn är primärt skrivverktyg i åk 1
- eleven formulerar sig i skrift / spökskrift / innan eleven kan ljuda ut
- eleven arbetar i par, dialogen är utgångspunkt
- elevens egna datorskrivna texter är utgångspunkt för mycket av undervisningen
- eleven har skrivstöd och lässtöd med talsyntes


Vi skriver oss till läsning och … vi läser oss till skrivning

måndag 9 maj 2011

http://www.acapela.tv Talsyntes

Åsa Björkdahl, konceptutvecklare från Linköping tipsade på min föreläsning i fredags om en rolig talsyntes som eleverna kan nyttja. Den ligger på nätet och består av ett antal figurer som står redo att läsa din text med just sin speciella röst. Du kan skriva texten direkt eller klistra in den. Texten får i den oregistrerade versionen vara högst 200 tecken lång. är du registrerad och prenumererar kan du skriva upp till 2001 tecken. Den lilla filmen - som det blir - kan delas med e-post eller bäddas in på en webbsida. De olika figurerna talar olika språk. De flesta talar svenska. Kanske kan det vara en rolig hemuppgift? http://www.acapela.tv/

fredag 6 maj 2011

Ramsräkna? Vad är det?

Sitter och tjuvlyssnar på en mamma som går igenom det skriftliga omdömet tillsammans med sin son. Han verkar gå i förskoleklass och är av mammans engagemang att döma det äldsta barnet i familjen. Jag imponeras av deras dialog. Mamman förklarar och frågar. Grabben kommenterar och svarar. Så kommer de till matematiken:
- Kan ramsräkna till 20, hm, ramsräkna ... kan du nån ramsa som är till 20?
- näe
- alltså som "katten musen tio tusen?" eller "ettning tvåning trening" ... eller vad menar de?
- vet inte
- hm...
- kan ordningstal ... Vad är det då? Vad menas med det?
- jag vet inte
Så blir det tyst en stund. Mamman bläddrar igenom häftet med omdömen och tar nya tag.
-Är en bra vän. Jo det är du.

Så fortsätter de lääänge. Häftet är tjockt och ambitiöst. Pojken tröttnar halvvägs. Mamman är lite kantstött av att inte förstå allt och fröken har nästan jobbat ihjäl sig. Nu måste vi finna balansen innan vi drunknar i ett hav av fikonspråk, formuleringar, förmågor och papper. Balans mellan administrativ, informativ och formativ.- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 5 maj 2011

Inspiration

Mattias Thorsen tipsar om en föreläsning av Micke Gunnarsson om barn, samhällsförändring, digitala medier och kärlek. Micke fick uppdraget av bl a Pedagogiskt Centrum GR att sätta samman en film för närmarer 500 pedagoger i Kungsbacka inför deras ett-till-ett-satsning, dvs när varje elev ska få en egen dator. Klicka här så kommer ni till Mattias, Staffanstorps kommun och den underbart inspirerande 20 minutersföreläsningen av Mattias Thorsen

tisdag 3 maj 2011

En lärarmatris till Nya Språket Lyfter

Jag är ett stort fan av Nya Språket Lyfter men jag gillar inte konstruktionen av lärarmatrisen. Jag vill ha den mer lättöverskådlig och kompakt så jag har gjort en egen. Du kan ladda ned den HÄR
I min matris löper läsa och skriva parallellt och lodrätt istället för inunder varandra. Ja du ser när du laddar ned den. Elevens namn skrivs överst. Frågor? Ställ dem i kommentarsfältet :)

Kunskapskraven för årskurs tre i svenska

Kunskapskraven för årskurs tre i svenska kan åskådliggöras med en bild (bilder från clip art)Bilden är tänkt att visa :

läsa med flyt; visa läsförståelse genom att kommentera och återge; kunna föra enkla resonemang och relatera till egna erfarenheter; kunna använda skiljetecken; skriva med dator; skriva läsligt för hand; stava elevnära ord; skriva berättelser med handling; söka information och återge denna; med ämnesspecifika ord; göra sammansatta texter (text+bild) för att förstärka sitt budskap; ge och få respons samt bearbeta texten utifrån responsen; föra samtal med frågor kommentarer och åsikter; ge och ta muntliga instruktioner; berätta om vardagliga händelser så att innehållet framgår.