måndag 23 maj 2011

Att skriva sig till läsning kännetecknas i min tolkning av att:

- datorn är primärt skrivverktyg i åk 1
- eleven formulerar sig i skrift / spökskrift / innan eleven kan ljuda ut
- eleven arbetar i par, dialogen är utgångspunkt
- elevens egna datorskrivna texter är utgångspunkt för mycket av undervisningen
- eleven har skrivstöd och lässtöd med talsyntes


Vi skriver oss till läsning och … vi läser oss till skrivning

Inga kommentarer: