måndag 23 maj 2011

Att skriva sig till läsning

Verktyget och arbetssättet ger möjlighet till en daglig undervisning som är:
förebyggande
- anpassad
- inkluderande
- meningsfull
- språkutvecklande
- kunskapsutvecklande
- personutvecklande
- multimodal
- entreprenöriell

Inga kommentarer: